Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πρακτικά Δημοτικών Συμβουλίων

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30ή 05.12.2012

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.       Κατάρτιση και ψήφιση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ωρωπού έτους 2013.

2.       Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Ολοκλήρωση αθλητικών εγκαταστάσεων – κατασκευή αποδυτηρίων της πρώην Κοινότητας Πολυδενδρίου και νυν Δήμου Ωρωπού».

3.       Εγκριση της μελέτης με τίτλο «Διαμόρφωση πλατείας Συκαμίνου» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου.

4.       Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 265/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο «Εγκριση προκήρυξης και συμβατικών τευχών της μελέτης ‘Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Μαρκόπουλου Ωρωπού, Χαλκουτσίου, Νέων Παλατίων και Αυλώνα’ του Δήμου Ωρωπού».

5.       Εγκριση του 3ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) και του 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου ύδρευσης οικισμού και παραλίας Μαρκοπούλου Ωρωπού».

6.       Εγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Εργα αναβάθμισης και βελτίωσης εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δήμου Αυλώνα (Α’ Φάση).

7.       Εγκριση 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

8.       Κύρωση δικτύου κοινοχρήστου χώρου στον οικισμό Συκαμίνου.

9.       Σύσταση Τοπικής Κοινότητας Χαλκουτσίου Δήμου Ωρωπού.

10.     Ορισμός αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωρωπού.

Πρακτικά: 30ή Συνεδρίαση 05.12.2012 (κλίκ επάνω για download)

Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 29ή 14.11.2012

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο      Εγκριση συμμετοχής Δημοτικών Συμβούλων στην έκθεση «PHILOXENIA» στη Θεσσαλονίκη.

2ο      Εγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οικισμού Μαρκοπούλου Δήμου Ωρωπού».

3ο      Εγκριση 7ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων ετους 2012.

4ο      Εγκριση ανάθεσης σύνταξης της μελέτης του έργου με τίτλο:

«Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Ωρωπού»,

με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

5ο      Λήψη νέας απόφασης περί του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας και εγκατάστασης Η/Μ εξοπλισμού ωστικού αντλιοστασίου στη Δημοτική Κοινότητα Αφιδνών.

6ο      Αποδοχή ένταξης της πράξης: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ», με κωδικό MIS 349392 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη».

7ο      Αποδοχή ένταξης της πράξης: «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ, ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ, ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ», με κωδικό MIS 340211 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη».

8ο      Αποδοχή ένταξης της πράξης: «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ, ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ», με κωδικό MIS 349391 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη».

9ο      Εγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση πεζοδρόμου φυλακών Ωρωπού».

10ο    Εγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου:

 «Διαμόρφωση οδού Μαρμαρά για την αποχέτευση των ομβρίων».

11ο    Εγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου:

«Αντικατάσταση – βελτίωση δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Πολυδενδρίου».

12ο    Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:

«Ανάπλαση οδού Μαρμαρά Νέων Παλατίων Δήμου Ωρωπού».

13ο    Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποχέτευση ομβρίων τμήματος Λ. Αφιδνών και κατασκευή κρασπεδορείθρων  πεζοδρομίων».

14ο    Εγκριση τρόπου εκτέλεσης για την «προμήθεια υγρών καυσίμων».

15ο    Εγκριση μελέτης για την «προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου».

16ο    Εγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Ανάπλαση χώρου του Νεκροταφείου Αγίου Νικολάου και κατασκευή τοιχίου».

17ο    Παραχώρηση της χρήσης μίας αίθουσας και ενός αγροτεμαχίου στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ για τη λειτουργία των κοινωνικών δομών «Κοινωνικό Φαρμακείο» και «Δημοτικος Λαχανόκηπος» στα πλαίσια του προγράμματος: «Κοινωνικές Δομές αντιμετώπισης της Φτώχειας στους Δήμους Διονύσου, Μαραθώνος και Ωρωπού».

18ο    Εγκριση 12ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

19ο    Αποδοχή ποσού 33.186,89 ευρώ από τους ΚΑΠ έτους 2012 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

20ο    Λήψη απόφασης σχετικά με εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών εντός οικισμών, εντός σχεδίου, εντός ζώνης του Δήμου Ωρωπού.

Πρακτικά: 29ή Συνεδρίαση 14.11.2012 (κλίκ επάνω για download)

Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28ή 29.10.2012

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.       Ανάγκη ίδρυσης Κ.Ε.Φ. Ωρωπού.

2.       Εγκριση 7ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων, μελετών και υπηρεσιών έτους 2012.

3.       Λήψη απόφασης σχετικά με εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών πάρκων εντός οικισμών, εντός σχεδίου, εντός ζώνης του Δήμου Ωρωπού.

4.       Συζήτηση επί του θεσμού των Δημοτικών Συμβουλίων των Εφήβων του Δήμου Ωρωπού.

5.       Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Ωρωπού ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου στη δικάσιμο της 7-11-2012.

6.       Επιχορήγηση των αθλητικών συλλόγων του Δήμου Ωρωπού.

7.       Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού αδειών ανά κατηγορία άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, όπως αυτή προβλέπεται από το άρθρο 14 του Ν.4038/2012.

8.       Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού αδειών ανά κατηγορία άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, όπως αυτή προβλέπεται από το άρθρο 14 του Ν.4038/2012.

9.       Εγκριση 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

10.     Εγκριση έκτακτης επιχορήγησης της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ωρωπού.

11.     Εγκριση έκτακτης επιχορήγησης της Β/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ωρωπού.

Πρακτικά: 28ή Συνεδρίαση 29.10.2012 (κλίκ επάνω για download)

Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27ή 15.10.2012

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.        Εγκριση συμμετοχής Δημοτικών ή Τοπικών Συμβούλων 17ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α’ & Β’ ΒΑΘΜΟΥ «Η ΑΘΗΝΑ», στο Ηράκλειο Κρήτης.

2.       Λήψη μέτρων για την πρόληψη και αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημιάς.

3.       Μεταφορά μαθητών από και προς τα Σχολεία του Δήμου Ωρωπού.

4.       Προγραμματισμός Εορταστικών Εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

5.       Εγκριση 6ης τροποποίησης προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2012.

6.       Εγκριση δέκατης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2012.

7.       Εγκριση διάθεσης έκτακτων ανειδίκευτων εσόδων για πληρωμή δαπανών έργων.

8.       Εγκριση προκήρυξης και συμβατικών τευχών της μελέτης «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Μαρκοπούλου Ωρωπού, Χαλκουτσίου, Νέων Παλατίων και Αυλώνα» του Δήμου Ωρωπού.

9.       Εγκριση προκήρυξης και συμβατικών τευχών της μελέτης «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων των οικισμών Καλάμου και Αγίων Αποστόλων» του Δήμου Ωρωπού.

10.     Εγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Συκαμίνου».

11.     Εγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση πεζοδρόμου φυλακών Ωρωπού».

12.     Εγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση οδού Μαρμαρά για την αποχέτευση των ομβρίων του Δήμου Ωρωπού».

13.     Εγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αθλητικές Εγκαταστάσεις Μαλακάσας».

14.     Εγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου ύδρευσης οικισμού και παραλίας Μαρκοπούλου Ωρωπού».

15.     Εγκριση αντικατάστασης μελετητικής εταιρείας «ΛΥΣΙΠΠΟΣ Α.Ε.» από το μελετητικό γραφείο «ΒΑΛΣΑΜΩ-ΜΙΤΣΙ ΒΑΛΑΣΣΑ» «Σχέδιο χωρικής οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης Κοινότητας Αφιδνών».

16.     Τοποθέτηση στεγάστρων αναμονής επιβατών και καθορισμός των προδιαγραφών τους.

17.     Επιχορήγηση των Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου Ωρωπού.

Πρακτικά: 27ή Συνεδρίαση 15.10.2012 (κλίκ επάνω για download)

Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 26ή 01.10.2012

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.       Εγκριση σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας οικιακών αποβλήτων, ογκοδών αντικειμένων, κάδων και κοινοχρήστων χώρων σε περιοχές του Δήμου Ωρωπού.

2.       Εγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον Οικισμό Χαλκούτσι της Δ.Κ. Σκάλας Ωρωπού, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

3.       Εγκριση χρήσης ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος του Δήμου Ωρωπού.

4.       Παραχώρηση λειτουργίας και χρήσης του ακτινολογικού ιατρείου του Δήμου Ωρωπού στην ΚΕΔΩ.

5.       Εγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης για την «προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού ωστικού αντλιοστασίου στη Δημοτική Κοινότητα Αφιδνών».

6.       Λήψη νέας απόφασης για Αναπροσαρμογή του Δημοτικού Φόρου.

7.       Λήψη απόφασης για την έγκριση Β’ τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Δήμου που έχει υποβληθεί με την υπ’ αριθμ. 271/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

8.       Εγκριση ένατης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

9.       Εγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης για την «προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα αθλητικών εγκαταστάσεων».

10.     Εγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντηρήσεις αγροτικών και δασικών δρόμων».

11.     Εγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικός) του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Σφενδάλης για πυρασφάλεια και έργα ύδρευσης οικισμού Μαλακάσα, Μηλεσίου, Σφενδάλης» της πρώην Κοινότητας Μαλακάσας.

12.     Εγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικός) του έργου: «Συντηρήσεις αγροτικών δρόμων» της πρώην Κοινότητας Αφιδνών.

13.     Εγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικός) του έργου: «Οδοποιία Κοινότητας Μαλακάσας» της πρώην Κοινότητας Μαλακάσας.

14.     Εγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: Αντικατάσταση υπόγειου αγωγού ύδρευσης καθέτως στη γραμμή Ο.Σ.Ε. Αυλώνος».

15.     Εγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής υπέρ της ΕΥΔΕ Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων για την εκτέλεση του έργου: «Εργα αναβάθμισης και βελτίωσης εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δήμου Αυλώνα Α’ φάση».

16.     Εγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής υπέρ της ΕΥΔΕ Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων για την εκτέλεση του έργου: «Αντικατάσταση – βελτίωση δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Πολυδενδρίου».

17.     Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Εργα αναβάθμισης και βελτίωσης του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δήμου Αυλώνα – Α’ φάση».

18.     Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας εντοπισμού, καταγραφής και αποτίμησης ζημιών για κτίσματα από την πυρκαγιά της 25/08/2012 στη Δημοτική Κονότητα Αφιδνών και προτάσεις για να ληφθούν μέτρα στήριξης προς τους πυρόπληκτους.

19.     Εγκριση Παράτασης της μίσθωσης του κτιρίου που στεγάζεται το Κ.Ε.Π. Αυλώνα.

Πρακτικά: 26ή Συνεδρίαση 01.10.2012 (κλίκ επάνω για download)

Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 25ή 12.09.2012

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.       Εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο για δήλωση παράστασης Πολιτικής Αγωγής και ορισμός δικηγόρου σχετικά με τις χωματερές στη θέση Μπουρδέχτι και Φυτό της Κοινότητας Συκαμίνου.

2.       Εγκριση ανάθεσης προμήθειας υγρών καυσίμων.

3.       Εγκριση χρήσης ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος του Δήμου Ωρωπού.

4.       Παραχώρηση λειτουργίας και χρήσης του ακτινολογικού ιατρείου του Δήμου Ωρωπού στην ΚΕΔΩ.

5.       Προτάσεις για να ληφθούν μέτρα στήριξης προς τους πυρόπληκτους του Δήμου Ωρωπού των οποίων οι κατοικίες υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές.

6.       Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης της ΔΕΑΔΩ.

7.       Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 55/2007 Α.Κ.Σ. Μαρκοπούλου Ωρωπού, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

8.       Εγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εργασιών της μελέτης «Εκπόνηση μελετών για την πολεοδόμηση (Ενταξη στο σχέδιο) της περιοχής «Οικισμός Παραλίας Μαρκοπούλου που βρίσκεται εντός της εγκεκριμένης Ζ.Ο.Ε. (Β’ κατοικία) της πρώην Κοινότητας Μαρκοπούλου Ωρωπού».

9.       Εγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 2012.

10.     Εγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

11.     Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του χώρου διεξαγωγής της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2011.

12.     Εγκριση της υπ’ αριθμ. 75/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού – Περιβάλλοντος & Λειτουργίας Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού με θέμα: «Εγκριση τροποποίησης ισχύοντος προϋπολογισμού».

13.     Εγκριση της υπ’ αριθμ. 83/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού – Περιβάλλοντος & Λειτουργίας Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού με θέμα: «Καθορισμός ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου».

14.     Μετατόπιση περιπτέρων στους Αγίους Αποστόλους της Δ.Κ. Καλάμου.

15.     Εγκριση της υπ’ αριθμ. 18/2012 απόφασης της ΚΕΔΩ με θέμα «Ενταξη νέων τμημάτων στις δραστηριότητες της Κ.Ε.Δ.Ω.».

16.     Εγκριση της υπ’ αριθμ. 19/2012 απόφασης της ΚΕΔΩ με θέμα «Τιμές διδάκτρων για τη συμμετοχή στα νέα τμήματα τη ΚΕΔΩ».

17.     Εγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσων στον Οικισμό Χαλκούτσι της Δ.Κ. Σκάλας Ωρωπού, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

18.     Οικονομική ενίσχυση των αθλητικών συλλόγων του Δήμου Ωρωπού.

19.     Αποδοχή και κατανομή ποσού 33.186,89 ευρώ από τους ΚΑΠ έτους 2012, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

20.     Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 185.000,00 ευρώ από την κατανομή πιστώσεων ΣΑΕ055 έτους 2012 για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

Πρακτικά: 25ή Συνεδρίαση 12.09.2012 (κλίκ επάνω για download)

Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 24ή 07.08.2012

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.       Εγκριση μελέτης για παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Εταιρείας Ανάπτυξης του Δήμου Ωρωπού.

2.       Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ολοκλήρωση Δικτύου Υδρευσης Οικισμού & Παραλίας Μαρκοπούλου Ωρωπού».

3.       Εγκριση της μελέτης και του τρόπου δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο «Λειτουργία Ασθενοφόρου στο Δήμο Ωρωπού».

4.       Εγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή οδοποιίας Συκαμίνου».

5.       Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ.

6.       Εγκριση τοποθέτησης πυροφυλακείου στον Οικισμό Ιπποκράτειος Πολιτεία της Δ.Κ. Αφιδνών.

7.       Αποδοχή της παραίτησης του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού.

8.       Ορισμός μέλους με τον αναπληρωτή του στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού.

9.       Εκλογή Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού.

10.     Εγκριση της αριθμ. 42/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού με θέμα: «Εγκριση τροποποίησης Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ., μετά από παρατηρήσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου».

Πρακτικά: 24ή Συνεδρίαση 07.08.2012 (κλίκ επάνω για download)

Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23ή 11.07.2012

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΗΔ.            Εγκριση αγοράς εκτάσεων για την υλοποίηση του έργου: «Συλλογή μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Μαρκοπούλου Ωρωπού, Χαλκουτσίου, Νέων Παλατίων και Αυλώνα Δήμου Ωρωπού.

2 ΕΗΔ.         Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Ωρωπού στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ Α.Σ.» στο πλαίσιο της Δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας (ΤΟΠΣΑ), της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργειακές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Αξονα προτεραιότητας 8: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013».

3 ΕΗΔ.         Λήψη απόφασης του Δήμου Ωρωπού για συμμετοχή σε Αναπττυξιακή Σύμπραξη του άρθρου 18 του Ν.4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/2011) με την επωνυμία: «Α.Σ.ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ».

4 ΕΗΔ.         Εγκριση μελέτης και τρόπου διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια ασφαλτομίγματος.

5 ΕΗΔ.         Εγκριση μελέτης και τρόπου διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια αδρανών υλικών.

6.       Αποδοχή παραίτησης της Γραμματέως του Δημοτικού Συμβουλίου.

7.       Εκλογή Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.

8.       Εγκριση της υπ’ αριθμ. 38/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ωρωπού περί 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

9.       Εγκριση της υπ’ αριθμ. 57/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και λειτουργίας Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού περί έγκρισης απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2011.

10.     Εγκριση καταβολής οικονομικής βοήθειας σε άπορη δημότισσα.

11.     Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.

12.     Εγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

13.     Αποδοχή ποσού 177.470,00 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για τη διαμόρφωση πέντε (5) παιδικών χαρών με πιστοποιημένα όργανα και προσθήκη ελαστικών πλακιδίων (υποέργο 2) τρεις παδικές χαρές).

14.     Αποδοχή ποσού 159.781,00 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για τη διαμόρφωση πέντε (5) παιδικών χαρών με πιστοποιημένα όργανα και προσθήκη ελαστικών πλακιδίων (υποέργο 1) δύο παδικές χαρές).

15.     Αποδοχή ποσού 50.000 ευρώ από τη ΜΟΔ Α.Ε. για Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης του Δήμου Ωρωπού για την υλοποίηση των ενταγμένων έργων στο ΕΣΠΑ.

Πρακτικά: 23ή Συνεδρίαση 25.07.2012 (κλίκ επάνω για download)

Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21ή 11.07.2012

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 ΕΗΔ.         Εξέταση αιτήματος των μικροπωλητών για παράταση κατάθεσης των αιτήσεων, προκειμένου να συμμετέχουν στην εμποροπανηγυρη του Προφήτη Ηλία.

2 ΕΗΔ.         Εγκριση χορήγησης άδειας τομής οδοστρώματος και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της Π.Ε.Ο. Αθηνών – Χαλκίδας της Δημοτικής Κοινότητας Αυλώνα για την εκτέλεση του έργου: «Αναβάθμιση και βελτίωση εξωτερικού δικτύου ύφρευσης Δήμου Αυλώνα».

3 ΕΗΔ.         Εγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη της μελέτης: «Πολεοδόμηση (ένταξη στο σχέδιο) της περιοχής οικισμός Παραλίας Μαρκοπούλου που βρίσκεται εντός της εγκεκριμένης ΖΟΕ (Β’ κατοικία) της πρώην Κοινότητας Μαρκοπούλου Ωρωπού» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου για την ολοκλήρωσή της.

4 ΕΗΔ.         Αποδοχή ποσού 8.704,00 ευρώ για την αποζημίωση των εθελοντών Σχολικών Τροχονόμων.

5 ΕΗΔ.         Εγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονονομικού έτους 2012.

6.       Εγκριση παραχώρησης χρήσης οικοπέδου για την ανέργερση Ναού του Αγίου Τιμοθέου στην Δ.Κ. Καλάμου.

7.       Εγκριση έκθεσης Α’ τριμήνου εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

8.       Εγκριση Μελέτης με αντικείμενο «Πλύσιμο- Γρασάρισμα Οχημάτων & Μηχανημάτων Δήμου Ωρωπού».

9.       Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού».

10.     Χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων στους δικαιούχους του Ν.3648/2008.

11.     Εγκριση μείωσης του μισθώματος για το αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του Δήμου που μισθώνει ο Ανατάσιος Κυρτάτος.

12.     Λήψη απόφασης για την στελέχωση του Κ.Α.Π.Η. Νέων Παλατίων.

13.     Λήψη απόφασης για τον αποχαρακτηρισμό της Π.Ε.Ο. Αθηνών – Χαλκίδας σε Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο.

Πρακτικά: 21ή Συνεδριαση 11.07.2012 (κλίκ επάνω για download)

Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  20ή 27.06.2012

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.         Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα 2012.

2.       Έγκριση άδειας τομής οδοστρώματος και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του οδικού άξονα Ε.Ο.81 για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση Βελτίωση Δικτύου Υδρευσης Κοινότητας Πολυδενδρίου».

3.       Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων.

4.       Έγκριση Γεωτεχνικής Μελέτης του έργου «Ανέγερση Παιδικού – Βρεφονηπιακού Σταθμού στον Κάλαμο Δήμου Ωρωπού».

5.       Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης της μελέτης: Εκπόνηση μελετών για την πολεοδόμηση (Ενταξη στο Σχέδιο) της περιοχής «Οικισμός Παραλίας Μαρκοπούλου που βρίσκεται εντός της εγκεκριμένης Ζ.Ο.Ε. (Β’ κατοικία) της Κοινότητας Μαρκοπούλου Ωρωπού».

6.       Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 55/2007 απόφασης του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου Ωρωπού.

7.       Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη της μελέτης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. της Κοινότητας Αφιδνών στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου για την ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

8.       Έγκριση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης της μελέτης «Κτηματογράφηση Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής της επέκτασης του Σχεδίου Πόλεως Δήμου Αυλώνα Αττικής.

9.       Έγκριση ένταξης της μελέτης «Κτηματογράφηση Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής της επέκτασης του Σχεδίου Πόλεως Δήμου Αυλώνα Αττικής στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου.

10.     Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015 του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.Ε.Κ.Α.»

11.     Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

12.     Έγκριση μείωσης του μισθώματος του διαμερίσματος που μισθώνει ο Δήμος στον Ιωάννη Βλασταρά σύμφωνα με το Ν.4071/2012.

13.     Αποδοχή ή μη της δωρεάς του ακτινολογικού ιατρείου του κ.Φασουλάκη Νικολάου προς το Δήμο Ωρωπού.

14.     Έγκριση της υπ’ αριθμ. 51/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Λειτουργίας Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ωρωπού με θέμα «Εγκριση τροποποίησης ισχύοντος προϋπολογισμού.»

15.     «Επιστροφή ποσού 361,00 ευρώ στην ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ως αχρεωστήτως καταβληθέντα».

16.     Έγκριση της υπ’ αριθμ. 16/2012 απόφασης της Κ.Ε.Δ.Ω. με θέμα: «Εγκριση ισολογισμού οικονομικού έτους 2011 – έκθεση Ελεγκτών».

17.     Έγκριση της υπ’ αριθμ. 13/2012 απόφασης της Κ.Ε.Δ.Ω. με θέμα: «Ορισμός συνδρομής για συμμετοχή στο πρόγραμμα: «ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012».

18.     Επιχορήγηση των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου Ωρωπού.

19.     Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 12/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

20.     Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για να παραστεί στις εργασίες της Γ.Σ. της Διαδημοτικής εταιρείας «ΑΤΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.».

21.     Έγκριση δαπάνης για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου για τον εθελοντισμό.

22.     Έγκριση έκθεσης Α’ τριμήνου έτους 2011, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

23.     Έγκριση έκθεσης Β’ τριμήνου έτους 2011, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

24.     Έγκριση έκθεσης Γ’ τριμήνου έτους 2011, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

25.     Έγκριση έκθεσης Δ’ τριμήνου έτους 2011, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

26.     Έγκριση έκτακτης χρηματοδότησης της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

27.     Έγκριση έκτακτης χρηματοδότησης της Β/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

Πρακτικά: 20ή Συνεδρίαση 27.06.2012 (κλίκ επάνω για download)

Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19ή 22.06.2012

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.      Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2007 και ισολογισμού 31ης Δεκεμβρίου 2007 1ης Διαχειριστικής Χρήσης (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2007) Δήμου Ωρωπίων.

Πρακτικά: 19ή Συνεδρίαση 22.08.2012 (κλίκ επάνω για download)

Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18ή 22.06.2012

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.      Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2006 και ισολογισμού 31ης Δεκεμβρίου 2006 1ης Διαχειριστικής Χρήσης (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2006) Δήμου Ωρωπίων.

Πρακτικά: 18ή Συνεδρίαση 22.06.2012 (κλίκ επάνω για download)

Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17ή 22.06.2012

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.     Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2005 και ισολογισμού 31ης Δεκεμβρίου 2005 1ης Διαχειριστικής Χρήσης (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2005) Δήμου Ωρωπίων.

Πρακτικά: 17ή Συνεδρίαση 22.06.2012 (κλίκ επάνω για download)

Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15ή 30.05.2012

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.       Εγκριση παράτασης μίσθωσης του κτιρίου που στεγάζεται το ΚΕΠ Καπανδριτίου.

2.       Εγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων τμήματος του Οικισμού Χαλκουτσίου και οδικού τμήματος στην περιοχή «ΛΥΚΟΨΟΦΙ» Μαλακάσας.

3.       Τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2012.

4.       Εγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

5.       Εγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων Ανατολικού Τμήματος οικισμού Ωρωπού του Δήμου Ωρωπού».

6.       Εγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στο ΠΕΠ Αττικής του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων Ανατολικού Τμήματος οικισμού Ωρωπού του Δήμου Ωρωπού».

7.       Ορισμός εκπροσώπου για την διοικητική παραλαβή του έργου: «Αναβάθμιση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Δήμου Ωρωπίων – 1ος Ειδικός Προϋπολογισμός».

8.       Ορισμός εκπροσώπου για την διοικητική παραλαβή του έργου: «Βελτίωση Δίκτυο Υδρευσης Κοινότητας Συκαμίνου».

9.       Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμόν 74/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, όσον αφορά την αναγραφή ονομάτων στους κωδικούς κτηματογράφησης 190014 και 190013.

10.     Εγκριση της υπ’ αριθμ. 7/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού», με θέμα: «Ψήφιση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκάλας Ωρωπού (Ν.Π.Δ.Δ.) του έτους 2012.

11.     Εγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού», με θέμα: Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκάλας Ωρωπού.

12.     Εγκριση της αριθμ. 28/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού με θέμα: «Εγκριση τροποποίησης Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ., μετά από παρατηρήσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου».

13.     Ιδρυση, στελέχωση και κανονισμός λειτουργίας επιτροπής τουριστικής προβολής και ανάπτυξης Δήμου Ωρωπού.

14.     Παραχώρηση λειτουργίας και χρήσης Δομών & Εγκαταστάσεων από τον Δήμο στην Κ.Ε.Δ.Ω.

15.     Εγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 της Κ.Ε.Δ.Ω.

16.     Εγκριση χρηματοδότησης της Κ.Ε.Δ.Ω. βάσει τροποποιημένου προϋπολογισμού.

17.     Ορισμός επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων ύδρευσης.

18.     Ορισμός επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ωρωπού.

19.     Ορισμός επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια λιπαντικών για το έτος 2012 του Δήμου Ωρωπού.

20.     Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίων δικηγόρων που θα εκπροσωπήσουν το Δήμο στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θηβών κατά τη δικάσιμο της 30-05-2012.

21.     Επιστροφή ποσού 700,00 ευρώ στον Τοπαλίδη Αντώνιο ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

22.     Επιστροφή ποσού 90,00 ευρώ στην BUSHAJ DARDAN ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

23.     Επιστροφή ποσού 150,00 ευρώ στην GJIKAJ ANASTASIA ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

Πρακτικά: 15ή Συνεδρίαση 30.05.2012 (κλίκ επάνω για download)

Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14ή 23.05.2012

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.       Εγκριση παράτασης μίσθωσης του κτιρίου που στεγάζεται το ΚΕΠ Καπανδριτίου.

2.       Τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2012.

3.       Εγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

4.       Εγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων Ανατολικού Τμήματος οικισμού Ωρωπού του Δήμου Ωρωπού».

5.       Εγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στο ΠΕΠ Αττικής του έργου: «Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων Ανατολικού Τμήματος οικισμού Ωρωπού του Δήμου Ωρωπού».

6.       Ορισμός εκπροσώπου για την διοικητική παραλαβή του έργου: «Αναβάθμιση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Δήμου Ωρωπίων – 1ος Ειδικός Προϋπολογισμός».

7.       Ορισμός εκπροσώπου για την διοικητική παραλαβή του έργου: «Βελτίωση Δικτύου Υδρευσης Κοινότητας Συκαμίνου».

8.       Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμόν 74/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, όσον αφορά την αναγραφή ονομάτων στους κωδικούς κτηματογράφησης 190014 και 190013.

9.       Εγκριση της υπ’ αριθμ.7/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού», με θέμα: «Ψήφιση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκάλας Ωρωπού (Ν.Π.Δ.Δ.) του έτους 2012».

10.     Εγκριση της υπ’ αριθμ.2/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού», με θέμα: «Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκάλας Ωρωπού».

11.     Εγκριση της υπ’ αριθμ.28/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού με θέμα: «Εγκριση τροποποίησης Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ., μετά από παρατηρήσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου».

12.     Ιδρυση, στελέχωση και κανονισμός λειτουργίας επιτροπής τουριστικής προβολής και ανάπτυξης Δήμου Ωρωπού.

13.     Ορισμός Επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων ύδρευσης.

14.     Ορισμός επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ωρωπού.

15.     Ορισμός επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια λιπαντικών για το έτος 2012 του Δύμου Ωρωπού.

16.     Επιστροφή ποσού 700,00 ευρώ στον Τοπαλίδη Αντώνιο ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

17.     Επιστροφή ποσού 90,00 ευρώ στην BUSHAJ DARDAN ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

18.     Επιστροφή ποσού 150,00 ευρώ στην GJIKAJ ANASTASIA ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

Πρακτικά: 14ή Συνεδρίαση 30.05.2012 (κλίκ επάνω για download)

Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13ή 21.05.2012

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.        Καθορισμός τμημάτων αιγιαλού για παραχώρηση απλής χρήσης για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους.

2.       Καθορισμός όρων διενέργειας εμποροπανηγύρεων στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Ωρωπού.

Πρακτικά: 13ή Συνεδρίαση 21.05.2012  (κλίκ επάνω για download)

Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12ή 10.05.2012

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 ΕΗΔ:         Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, Αναμόρφωση προϋπολογισμού και έγκριση μελέτης για την Υπηρεσία Παροχής Προσωπικού για την αποκομιδή απορριμμάτων του Δήμου εν όψει αυξημένων αναγκών λόγω της θερινής τουριστικής περιόδου.

2.       Συζήτηση και λήψη απόφασης για διακανονισμό οφειλής προς Ε.Υ.Δ.Α.Π.

3.       Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση Νεκροταφείου Αγίου Νικολάου και κατασκευή τοιχείου».

4.       Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση δρόμων συνοικισμού Πέτσουλι».

5.       Έγκριση αγοράς εκτάσεων για υλοποίηση του έργου: «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων των οικισμών Καλάμου και Αγίων Αποστόλων Δήμου Ωρωπού».

6.       Αποδοχή παραίτησης μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού» και ορισμός νέων  μελών.

7.       Παράταση μίσθωσης του κτιρίου που στεγάζεται το Δημαρχείο.

8.       Έκδοση ψηφίσματος για τον εργαζόμενο στον Δήμο Ωρωπού Γεώργιο Δάβρη.

9.       Αποδοχή της προσφοράς του Ροταριανού Ομίλου Καπανδρίτι Αμφιαράειον προκειμένου να στηρίξει την ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου στο Δήμο Ωρωπού, από τη Διοίκηση της Ελληνικής Ροταριανής Περιφέρειας 2470.

Πρακτικά: 12ή Συνεδρίαση 10.05.2012 (κλίκ επάνω για download)

Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11ή 25.04.2012

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1 ΕΗΔ.         Έγκριση μελέτης πλύσιμο – γρασάρισμα οχημάτων του Δήμου Ωρωπού.

2 ΕΗΔ.         Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης της Σχολικής Επιχορήγησης Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωρωπού.

3 ΕΗΔ.         Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης της Σχολικής Επιχορήγησης Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωρωπού.

4 ΕΗΔ.         Επιχορήγηση χρηματοδότησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Αφίδνες 2000.

5.       Έγκριση παράτασης μίσθωσης που στεγάζεται το ΚΕΠ Αυλώνα.

6.       Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Ωρωπού ως συμπράττων

φορέας στο πρόγραμμα «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της φτώχειας».

7.       Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων.

8.       Έγκριση αγοράς εκτάσεων για την υλοποίηση του έργου: Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Μαρκοπούλου Ωρωπού, Χαλκουτσίου, Νέων Παλατιών και Αυλώνα Δήμου Ωρωπού.

9.       Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 6/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το άρθρο 33 αυτής.

10.     Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 1.398.510 ευρώ από την ΕΠ Αττικής, για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ομβρίων οικισμού Μαρκοπούλου Ωρωπού».

11.     Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ανάπλαση χώρου του νεκροταφείου Αγίου Νικολάου και κατασκευή τοιχείου».

12.     Έγκριση 2ου ΑΠΕ για το έργο: «Συντηρήσεις αγροτικών δρόμων».

13.     Έγκριση ανάθεσης προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών.

14.     Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

15.     Σύσταση επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81.

16.     Έκδοση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την καταστροφή του υπ’ αριθμ. ΥΗΕ 7599 αυτοκινήτου μάρκας SUZUKI JIMNY ιδιοκτησίας της πρώην Κοινότητας Αφιδνών.

17.     Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5/2012 απόφασης της ΚΕΔΩ που αφορά: «Ψήφιση προϋπολογισμού της ΚΕΔΩ οικονομικού έτους 2012».

18.     Καταπολέμηση του δάκου της ελιάς για την ελαιοκομική περίοδο 2012.

19.     Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Συλλόγου Αυλωνιτών «Το Σάλεσι» προς διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων έτους 2012.

Πρακτικά: 11ή Συνεδρίαση 25.04.2012 (κλίκ επάνω για download)

Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10ή 04.04.2012

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1   ΕΗΔ. Απονομή τιμητικής διάκρισης στον αθλητή Ευθύμιο Μίτα.

2 ΕΗΔ. Λήψη απόφασης για άμεση παρέμβαση στη Β’ Δευτεροβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων όσον αφορά όσον αφορά τη γνωμοδότηση για τον Οικισμό Καλάμου.

3 ΕΗΔ. Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου (οικοπέδου) για εγκατάσταση λυόμενων αιθουσών για την στέγαση Δημοτικού Σχολείου Μαρκοπούλου Ωρωπού.

4 ΕΗΔ. Έγκριση χορήγηση άδειας τομής οδοστρώματος του οδικού άξονα Μαλακάσας – Μαρκοπούλου Ωρωπού Σκάλας Ωρωπού (παραλία), για την εκτέλεση του έργου: «Ολοκλήρωση Δικτύου Υδρευσης Οικισμού και παραλίας Μαρκοπούλου Ωρωπού.

5.       Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 43/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

6.       Έγκριση αγοράς εκτάσεων για υλοποίηση του έργου: Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Μαρκοπούλου, Ωρωπού, Χαλκουτσίου, Νέων Παλατίων και Αυλώνα Δήμου Ωρωπού.

7.       Έγκριση Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας για την εκπόνηση ρυμοτομικού σχεδίου για το έργο «Ανέργερση παιδικού – βρεφονηπιακού σταθμού Αγ.Κωνσταντίνου Δ.Κ. Νέων Παλατίων».

8.       Έγκριση Μελέτης Γεωτεχνικής Καταλληλότητας για την εκπόνηση ρυμοτομικού σχεδίου για το έργο «Ανέγερση παιδικού – βρεφονηπιακού σταθμού Αγ.Κωνσταντίνου Δ.Κ. Νέων Παλατίων».

9.       Έγκρισης Μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: «Δίκτυο ομβρίων υδάτων και έργων διευθέτησης ρέματος Βρυσάκι στην Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου Δήμου Διονύσου Αττικής».

10.     Έγκριση ολοκλήρωσης του έργου «Κατασκευή Οδοποιίας Συκαμίνου».

11.     Έγκριση Υπεργολαβίας του έργου «Ολοκλήρωση Δικτύου Υδρευσης Οικισμού και παραλίας Μαρκοπούλου Ωρωπού».

12.     Ορισμός Επιτροπής δημοπρασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, για το έτος 2012.

13.     Ορισμός Επιτροπής για την καταστροφή αντικειμένων για το έτος 2012.

14.     Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων.

15.     Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011 του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωρωπού.

16.     Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011 του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωρωπού.

Πρακτικά: 10ή Συνεδρίαση 04.04.2012 (κλίκ επάνω για download)

Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9ή ΕΚΤΑΚΤΗ 02.04.2012

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Πρακτικά: 9ή Συνεδρίαση Έκτακτη 02.04.2012 (κλίκ επάνω για download)

Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8ή 20.03.2012

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. ΕΗΔ:  Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης την 1η Απριλίου 2012 με θέμα: «Εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας Κύπρου 1955 – 1959».

2.         Εξέταση αιτήματος που έχει υποβληθεί από τους κατοίκους στην οδό Μαρμαρά.

3.         Έγκριση χορήγησης αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου κατά κατηγορία επαγγελμάτων του Δήμου Ωρωπού για το έτος 2012.

4.         Έγκριση χορήγησης αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου κατά κατηγορία επαγγελμάτων του Δήμου Ωρωπού για το έτος 2012.

5.         Απόδοση οικοπεδικών εκτάσεων από την τράπεζα γης του Δήμου σε δικαιούχους από την πράξη εφαρμογής στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου Νέων Παλατίων.

6.         Λήψη απόφασης σχετικά με το θέμα: «Αρση απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας Μαρίας Ζώη στην περιοχή «Βαρυκό» πρώην Κοινότητας Σκάλας Ωρωπού και νυν Δήμου Ωρωπού».

7.         Προγραμματισμός Εορταστικών Εκδηλώσεων για την Εθνική  Επέτειο της 25ης Μαρτίου.

8.         Έγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

9.         Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια επάθλων για το 24ο Ράλλυ Σπριντ Ωρωπού.

10.       Έγκριση της αριθμ. 9/2012 απόφασης του ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012».

11.        Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου 2μηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών.

12.        Λήψη απόφασης για τους υπαλλήλους ΙΔΟΧ που έληξαν οι συμβάσεις τους 10/3/2012.

13.        Ορισμός / Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωρωπού».

14.        Έκτακτη χρηματοδότηση της Α’βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ωρωπού.

15.        Έκτακτη χρηματοδότηση της Β’βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ωρωπού.

16.        Μεταβολές σχολικών μονάδων και επαναπροσδιορισμός ορίων αυτών για το σχολικό έτος 2012-2013.

Πρακτικά: 8ή Συνεδρίαση 20.03.2012 (κλίκ επάνω για download)

Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7ή 07.03.2012

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΗΔ.  Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση παροχών ύδρευσης Τοπικής Κοινότητας Πολυδενδρίου».

2. ΕΗΔ. Έγκριση ένταξης ως υποέργου στο ΠΕΠ Αττικής του έργου: «Αντικατάσταση παροχών ύδρευσης Τοπικής Κοινότητας Πολυδενδρίου».

3.         Τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2012.

4.         Έγκριση ανάθεσης της οριστικής αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου: «Προστασία – ανάδειξη υγροβιότοπου στη θέση Αλυκές Ωρωπού και δημιουργία πρότυπου οικολογικού πάρκου», σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.3316/2005.

5.         Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ανάδειξη – Πρόσβαση παραλίας Αγκώνας – Αγίων Αποστόλων, δίκτυο αστικού πρασίνου, χώροι αναψυχής – Λαογραφικού μουσείου Δ.Κ. Καλάμου».

6.         Έγκριση υποβολής πρότασης στην ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για ένταξη στο ΕΠ Αττικής του έργου: «Ανάδειξη – Πρόσβαση παραλίας Αγκώνας – Αγίων Αποστόλων, δίκτυο αστικού πρασίνου, χώροι αναψυχής – Λαογραφικού μουσείου Δ.Κ. Καλάμου».

7.         Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αντικαταστάσεις παροχών ύδρευσης οικισμού και παραλίας Μαρκοπούλου Ωρωπού».

8.         Έγκριση ένταξης ως υποέργου στο ΠΕΠ Αττικής του έργου: «Αντικαστάσεις παροχών ύδρευσης οικισμού και παραλίας Μαρκοπούλου Ωρωπού».

9.         Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου:» Διαρρυθμίσεις – συντηρήσεις χώρων δημοτικού κτιρίου Ωρωπού».

10.        Έγκριση 2ου ΑΠΕ και παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή οδοποιίας Συκαμίνου».

11.        Έγκριση μελέτης του έργου: «Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων οικισμού Καπανδριτίου Δήμου Ωρωπού».

12.        Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στο ΠΕΠ Αττικής του έργου: «Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων οικισμού Καπανδριτίου Δήμου Ωρωπού».

13.        Έγκριση παύσης λειτουργίας του ΧΑΔΑ στη θεση Λιμνιώνας – Ρίζα – Κατσούνι στη Δ.Κ. Καλάμου Δήμου Ωρωπού.

14.        Έγκριση των όρων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «ΔΗ ΜΗΤΗΡ» και ορισμός επιτροπής.

15.        Ορισμός μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ωρωπού».

16.        Αποδοχή και κατανομή ποσού 33.137,11 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών, για τις λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων, έτους 2012.

17.        Έγκριση των τελικών προτάσεων του Δήμου επί του Σχεδίου Νόμου «Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθηνών – Αττικής 2012».

Πρακτικά: 7ή Συνεδρίαση 07.03.2012 (κλίκ επάνω για download)

Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6ή 01.03.2012

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.         Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Ωρωπού έτους 2012.

Πρακτικά: 6ή Συνεδρίαση 01.03.2012 (κλίκ επάνω για download)

Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5ή 01.03.2012

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.         Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή του Δήμου Ωρωπού στις Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ενταξης για Ευάλωτες Ομάδες (ΤΟΠ/ΕΚΟ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013, καθώς και τη συμμετοχή στην υπό ίδρυση για τον σκοπό αυτό Αναπτυξιακή Σύμπραξη σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου 4019/2011 9 (ΦΕΚ 216 Α’-30.09.2011).

2.         Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή του Δήμου Ωρωπού στις Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ενταξης για Ευάλωτες Ομάδες (ΤΟΠ/ΕΚΟ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική περίοδο 2007 – 2013, καθώς και τη συμμετοχή στην υπό ίδρυση για τον σκοπό αυτό Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την ονομασία «Πάρνης» σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου 4019/2011 9 (ΦΕΚ 216 Α’-30.09.2011).

Πρακτικά: 5ή Έκτακτη Συνεδρίαση 01.03.2012 (κλίκ επάνω για download)

Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4ή 17.02.2012

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1.  ΕΗΔ.  Περί ανάκλησης αναδασωτέων γεωργικών εκτάσεων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ωρωπού.

2. ΕΗΔ. Έγκριση παράτασης προθεσμίας συμβάσεων προμήθειας υγρών καυσίμων για τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Ωρωπού.

3.         Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ωρωπού.

4.         Καθορισμός νέων θέσεων λειτουργίας περιπτέρων.

5.         Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για δικαστικές και εξωδικαστικές ενέργειες σχετικές με την υπόθεση  των σταθμών διοδίων στο Δήμο Ωρωπού.

6.         Κατάθεση απόψεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί του Σχεδίου Νόμου «Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθηνών – Αττικής 2021».

7.         Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής μικρών έργων και εργασιών συντήρησης, βάσει του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/87, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 229/99 για το έτος 2012.

8.         Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου που θα μετέχει ως μέλος στην Επιτροπή Παραλαβής έργων, βάσει του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/87, για το έτος 2012.

9.         Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του που θα συμμετέχει στην Επιτροπή Ελέγχου Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Ωρωπού.

10.        Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρακτικά: 4ή Συνεδρίαση 17.02.2012 (κλίκ επάνω για download)

Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3ή 30.01.2012

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 ΕΗΔ. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της οδού Κορυτσάς για την εκτέλεση του έργου: «Κεντρικός αγωγός δικτύου ομβρίων Ρ3 Δήμου Ωρωπίων».

2 ΕΗΔ. Λήψη απόφασης για τους υπαλλήλους ΙΔΟΧ που λήγουν οι συμβάσεις τους 15.02.2011

3 ΕΗΔ.   Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου 2μηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών.

4.         Σύσταση τριών (3) θέσεων κλάδου ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

5.         Αποδοχή ποσού 20.357 ευρώ, από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη δαπάνης φωτοτυπιών σχολικών βιβλίων.

6.         Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Αξιολόγησης των Προσφορών κα την γνωμοδότηση επί αυτών στις περιπτώσεις διαγωνισμών και στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης για το οικονομικό έτος 2012 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

7.         Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

8.         Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών και εργασιών σύμφωνα με το ΠΔ 28/80.

9.         Συζήτηση για το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας και το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τις Χρήσεις Γης.

Πρακτικά: 3ή Συνεδρίαση 30.01.2012 (κλίκ επάνω για download)

Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ή 16.01.2012

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.       Έγκριση συμμετοχής Δημοτικών Συμβούλων στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Κομοτηνή.

2.       Συζήτηση για το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας και το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τις Χρήσεις Γης.

3.       Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2012 για τις άμεσες επείγουσες ανάγκες του Δήμου Ωρωπού (ανταποδοτικού χαρακτήρα).

4.       Προγραμματισμός προσλήψεων για τις άμεσες επείγουσες νάγκες του Δήμου Ωρωπού (μη ανταποδοτικού χαρακτήρα) καθώς και συμβάσεων έργου, για το έτος 2012.

5.       Έγκριση μίσθωσης οικοπέδου για τη δημιουργία του δημοτικού Parking στους Αγίους Αποστόλους.

6.       Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποχέτευση όμβριων οδού Μαρμαρά».

7.       Αίτηση ALPHA DOMUS περί αδειοδότησης κατασκευής της εκβολής του κεντρικού αγωγού δικτύου του έργου «Κεντρικός αγωγός δικτύου ομβρίων Ρ3 Δ. Ωρωπίων».

8.       Έγκριση της μελέτης «Μελέτη ύδρευσης δικτύου για τον οικισμό Βαρικό του Δήμου Ωρωπού».

9.       Έγκριση για την υποβολή ένταξης του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης για τον οικισμό Βαρικό του Δήμου Ωρωπού» για χρηματοδότηση στο Π.Ε.Π. Αττικής.

10.     Υποβολή πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τσιμεντόδρομου στην περιοχή Σέσσα Μαρκοπούλου Ωρωπού».

11.     Έγκριση 2ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στους οικισμούς της Κοινότητας Συκάμινου».

12.     Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης της προμήθειας «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων».

13.     Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης της προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων Νέου Καλικρατικού Δήμου Ωρωπού».

14.     Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια αδρανών υλικών».

15.     Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια αδρανών υλικών».

16.     Συγκρότηση νέας επιτροπής παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος» πρώην Κοινότητας Συκάμινου.

17.     Κατάρτιση και ψήφιση τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2012.

18.     Έγκριση της υπ’ αριθμ. 19/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ω. με θέμα ‘Τροποποίηση κανονισμού προσωπικού της Κ.Ε.Δ.Ω.’.

19.     Έγκριση της υπ’ αριθμ. 20/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ω. με θέμα ‘Μεταφορά προσωπικού από τη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Ωρωπίων στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ωρωπού».

20.     Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του προκειμένου να συμμετέχει στην υπό συγκρότηση Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης ναυαγίων.

Πρακτικά: 2ή Συνεδρίαση 26.01.2012 (κλίκ επάνω για download)

Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1ή 12.01.2012

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.         Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του έργου με τίτλο: «Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης του Δήμου Ωρωπού για την υλοποίηση των ενταγμένων έργων στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013», σε ανοιχτή πρόσκληση της ΜΟΔ Α.Ε.

2.         Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα δημιουργίας σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων του Δήμου Ωρωπού.

3.         Εγκριση προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη δημιουργία σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων του Δήμου Ωρωπού.

4.         Εγκριση υποβολής πρότασης στο ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ για ένταξη του έργου «Ανάπλαση και Επέκταση ΚΑΠΗ τ.Κοινότητας Νέων Παλατίων Δήμου Ωρωπίων».

5.         Μείωση και απαλλαγή από τα Δημοτικά Τέλη Υδρευσης – Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού των ευπαθών ομάδων του Δήμου Ωρωπού.

6.         Εγκριση κανονισμού ύδρευσης Δήμου Ωρωπού.

7.         Καθορισμός τελών ύδρευσης στο Δήμο Ωρωπού.

8.         Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2011.

9.         Κατανομή και καθορισμός ειδικοτήτων των εγκεκριμένων συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα, στο Δήμο Ωρωπού και στα Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, έτους 2011.

10.        Λήψη απόφασης για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την μεταφορά των μαθητών Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία του Δήμου.

11.        Εγκριση της τελικής σύμβασης συνεργασίας του ΚΤΕΛ με το Δήμο Ωρωπού για ενδοδημοτικές συγκοινωνίες.

12.        Προγραμματισμός θρησκευτικών – εορταστικών εκδηλώσεων στις τοπικές και δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Ωρωπού.

13.        Λήψη απόφασης για εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. 96 κληροτεμαχίου στη θέση Αλώνια στη Σκάλα Ωρωπού.

14.        Εγκριση παράτασης της μίσθωσης του κτιρίου που στεγάζεται το αρχείο του Τμήματος Πολεοδομίας του Δήμου Ωρωπού.

Πρακτικά: 1ή Συνεδρίαση 12.01.2012 (κλίκ επάνω για download)

Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 34ή 22.12.2011

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1  ΕΗΔ.  Αποδοχή ποσού 33.186,89 ευρώ για κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών Σχολείων έτους 2011.

2 ΕΗΔ. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Σφενδάλης για πυρασφάλεια και έργα ύδρευσης οικισμού Μαλακάσας, Μηλεσίου και Σφενδάλης.

3.         Έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.

4.         Εξέταση αιτήματος της κ.Παρασκευής Τυροβόλη.

5.         Αποδοχή ποσού 3.520,00 ευρώ για την υλοποίηση του προγράμματος που αφορά τον εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο.

6.         Έκδοση ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου για το ζήτημα των συμβασιούχων «Μερικής Απασχόλησης».

7.         Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης με σκοπό διαθαλάσσια επικοινωνία του Ωρωπού με πόλεις και λιμάνια του Βόρειου και Νότιου Ευβοϊκού.

8.         Λήψη απόφασης σχετικά με τον αριθμό των προς χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου σύμφωνα με τον Ν.3377/2005 και της ΚΥΑ Κ1-164/11.

9.         Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό ανώτατου αριθμού αδειών κατά κατηγορία επαγγελμάτων που πρόκειται να χορηγηθούν το έτος 2012 και προσδιορισμός ισάριθμων συγκεκριμένων θέσεων για την άσκηση υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δρατηριοτήτων σύμφωνα με το Ν.3377/2005.

10.        Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη διεξαγωγή εμποροπανηγύρεων και Χριστουγεννιάτικων Αγορών.

11.        Έγκριση δαπάνης δημοσίων σχέσεων για τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου.

12.        Διαγραφές οφειλών από τέλη ύδρευσης.

Πρακτικά: 34ή Συνεδρίαση 22.12.2011 (κλίκ επάνω για download)

Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 33ή ΕΚΤΑΚΤΗ 09.12.2011

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.         Ανάκληση της 280/2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου  και εκ νέου Αναπροσαρμογή Τελών Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού.

2.         Ανάκληση της 281/2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου Αναπροσαρμογή Τέλους Δημοτικού Φόρου.

3.         Ανάκληση της 282/2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου Αναπροσαρμογή ΤΑΠ και καθορισμός τιμής ζώνης, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.

Πρακτικά: 33ή Συνεδρίαση Έκτακτη 09.12.2011 (κλίκ επάνω για download)

Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 32ή 08.12.2011

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 ΕΗΔ.   Ορισμός επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια κινητήρα για την επισκευή του αντλητικού συγκροτήματος στο αντλιοστάσιο Σκάλεζα της Δημοτικής Κοινότητας Αυλώνα.

2 ΕΗΔ.   Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την Επιτροπή Βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών στείρωσης των αδέσποτων ζώων.

3 ΕΗΔ.  Έκδοση ψηφίσματος του Δ.Σ. για το χαράτσι της Δ.Ε.Η.

4.       Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011.

5.       Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση – Επέκταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Σφενδάλης για πυρασφάλεια και έργα ύδρευσης οικισμού Μαλακάσας, Μηλεσίου και Σφενδάλης» και παράταση προθεσμίας εκτέλεσης.

6.       Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Συντήρηση αγροτικών δρόμων» και παράταση προθεσμίας εκτέλεσης.

7.       Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Διαμόρφωση χώρων Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ωρωπού».

8.       Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Δίκτυο ύδρευσης για τον οικισμό Βαρικό Δήμου Ωρωπού».

9.       Έγκριση υποβολής πρότασης στο ΠΕΠ Αττικής για ένταξη του έργου: «Δίκτυο ύδρευσης για τον οικισμό Βαρικό Δήμου Ωρωπού».

10.     Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής για την προμήθεια επίπλων νέων χώρων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

11.     Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή Δημοτικών Parking (Χαλκούτσι)».

12.     Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση υπόγειου αγωγού ύδρευσης καθέτως στην γραμμή Ο.Σ.Ε. Αυλώνος».

13.     Οφειλόμενη χρηματική αποζημίωση για την αρχική ιδιοκτησία με κ.α. 008501, περιοχής Αγίου Κωνσταντίνου Νέων Παλατιών.

14.     Παραχώρηση οικοπέδου στον ΟΣΚ ΑΕ ή στον φορέα που θα προκύψει από τη συγχώνευση του, για την ανέγερση 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου και διθέσιου Νηπιαγωγείου Καπανδριτίου.

15.     Καθορισμός του αντιπροσωπευτικού σωματείου μικροπωλητών της περιοχής του Δήμου.

16.     Έγκριση κανονισμού λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Ωρωπού.

17.     Αποδοχή και κατανομή ποσού 43.225,06 ευρώ από πιστώσεις ΣΑΤΑ/2011, για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων.

18.     Αποδοχή και κατανομή ποσού 113.424,00 ευρώ από πιστώσεις ΣΑΤΑ/2011.

19.     Καθιέρωση τοπικής αργίας για το Δήμο Ωρωπού.

20.     Επιχορήγηση του Νέου Πολιτιστικού Συλλόγου Μαλακάσας.

21.     Έγκριση δαπάνης για τη διεξαγωγή των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων (το εργαστήρι του Αη Βασίλη).

22.     Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.

23.     Καταβολή αξίας γάλακτος σε χρήμα στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Ωρωπού.

24.     Αναπροσαρμογή Τελών Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού. 

25.     Αναπροσαρμογή Τέλους Δημοτικού Φόρου.

26.     Αναπροσαρμογή ΤΑΠ και καθορισμός τιμής ζώνης, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.

27.     Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες.

Πρακτικά: 32ή Συνεδρίαση 08.12.2011 (κλίκ επάνω για download)

Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 31ή 08.11.2011

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο ΕΗΔ.  Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Αναβάθμιση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Δήμου Ωρωπίων – Προμήθεια – Εγκατάσταση συστήματος Τηλελέγχου – Τηλεχειρισμού».

2o  ΕΗΔ. Εισήγηση της Δημοτικής Συμβούλου κ. Στεργίου για το Τέλος Ακινήτων που πληρώνονται μέσω της ΔΕΗ.

3.       Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Α.Π.Ε.) και του Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή οδοποιίας Συκαμίνου» του Δήμου Ωρωπού.

4.       Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποχέτευση Όμβριων οδού Μαρμαρά».

5.       Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας.

6.       Έγκριση μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας για την ανέγερση παιδικού – βρεφονηπιακού σταθμού Καλάμου Δήμου Ωρωπού.

7.       Έγκριση μελέτης ΚΕΝΑΚ για το έργο: «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στον Κάλαμο Δήμου Ωρωπού».

8.       Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση χώρων τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Ωρωπού».

9.       Επιλογή θέσης για την δημιουργία Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων των Οικισμών Καλάμου & Αγίων Αποστόλων Δήμου Ωρωπού».

10.     Καταγγελία της από 16-2-2009 σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου που είχε μισθωθεί για κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του πρώην Δήμου Ωρωπίων.

11.     Έγκριση της υπ’ αριθμ. 12/2001 Απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ω. με τίτλο «Δημιουργία Ωδείου από την Κ.Ε.Δ.Ω.».

12.     Έγκριση της υπ’ αριθμ. 15/2001 Απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ω. με τίτλο «Τιμές διδάκτρων για τη συμμετοχή στα τμήματα της Κ.Ε.Δ.Ω.».

13.     Έγκριση της αριθ. 16/2001 Απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ω. με τίτλο «Έκπτωση διδάκτρων στα τμήματα της Κ.Ε.Δ.Ω.».

14.     Έγκριση παράτασης προθεσμίας συμβάσεων προμήθειας υγρών καυσίμων για τις Δημοτικές και τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Ωρωπού.

15.     Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.

16.     Έγκριση διάθεση έκτακτων – ανειδίκευτων εσόδων για πληρωμή δαπανών έργων.

Πρακτικά: 31ή Συνεδρίαση 08.11.2011 (κλίκ επάνω για download)

Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30ή 24.10.2011

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Ψήφισμα της Λαϊκής Συσπείρωσης Δήμου Ωρωπού.

2.       Εγκριση δαπάνης για την ημερίδα με θέμα: «Η ώρα των πολιτών για την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου του Αμφιαράειου».

3.       Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο του μέτρου 226-δράση 1 «Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από τις πυρκαγιές.

4.       Εγκριση της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφικές μελέτες ενημερωσης υποβάθρου του Οικισμού Μαρκόπουλου Ωρωπού».

5.       Εγκριση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αποχέτευσης Ομβρίων Οικισμού Μαρκοπούλου Ωρωπού».

6.       Εγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση στο ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης Ομβρίων Οικισμού Μαρκοπούλου Ωρωπού».

7.       Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2011.

8.       Εγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.

9.       Λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους επί των οικοδομικών αδειών.

10.     Προγραμματισμός Εορταστικών Εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

11.     Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Μαρκοπούλου Ωρωπού «ΟΙ ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ».

12.     Επιστροφή ποσού 50,00 ευρώ στην ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΑΤΕ ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

13.     Εγκριση παράτασης της μίσθωσης του ΚΕΠ Καπανδριτίου.

14.     Εκτακτη χρηματοδότηση της Α’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Ωρωπού.

15.     Εκτακτη χρηματοδότηση της Β’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Ωρωπού.

Πρακτικά: 30ή Συνεδρίαση 24.10.2011 (κλίκ επάνω για download)

Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 29ή 14.10.2011

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.         Λήψη απόφασης για τη χωροθέτηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Ωρωπού (Βιολογικός).

Πρακτικά: 29ή Συνεδρίαση 14.10.2011 (κλίκ επάνω για download)

Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28ή 11.10.2011

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο ΕΗΔ :      Διοργάνωση εκδήλωσης με τίτλο: «ΠΑΝΔΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ – ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΤΟΥ ΑΜΦΙΑΡΑΕΙΟΥ».

2ο ΕΗΔ :      Αποδοχή της με αριθμ. κατάθεσης 6352/2009 αγωγής του Δάβρη Γεώργιου του Θεμιστοκλή, κατά του τέως Δ. Ωρωπίων, που έχει αναβληθεί για δικάσιμο 18-10-2011 και με πινάκιο ΧΚΑ-5, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, σύμφωνα με το αρ.298 Κ.Πολ.Δ.

3ο ΕΗΔ :      Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 79/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

4ο :             Εγκριση υποβολής αιτήματος στο Π.Ε.Π. Αττικής για ένταξη χρηματοδότησης του έργου «Εξωτερικά Υδραγωγεία στις θέσεις Αυλοτόπι και Ρίζες της Δημοτικής Κοινότητας Καλάμου του Δήμου Ωρωπού».

5ο :             Ορισμός εκκαθαριστών για την Δ.Ε.Α.Δ.Ω.

6ο :             Ορισμός εκκαθαριστών για την Κ.Ε.Π.Α. Μαρκοπούλου Ωρωπού.

7ο :             Επιστροφή ποσού 258,00 ευρώ στην κ. Σδράλλη Ελένη του Βασιλείου λόγω αχρεωστήτως καταβληθέντα.

8ο :             Επιστροφή ποσού 270,00 ευρώ στον AHMED ALI του MUHAMMAD λόγω αχρεωστήτως καταβληθέντα.

9ο :             Αποδοχή και κατανομή πόσού 154.033,00 ευρώ από πιστώσεις ΣΑΤΑ / 2011.

10ο :            Ορισμός Επιτροπής παραλαβής για προμήθεια ασφαλτομίγματος.

11ο :            Ορισμός Επιτροπής παραλαβής για προμήθεια κάδων απορριμμάτων.

Πρακτικά: 28ή Συνεδρίαση 11.10.2011 (κλίκ επάνω για download)
Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27ή 04.10.2011

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.       Εγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Ωρωπού 2012 – 2014 (Φάση Α’ Στρατηγικός Σχεδιασμός).

2.       Εγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: «Συντήρηση σχολικων κτιρίων».

3.       Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Συντήρηση δρόμων Σιδηροδρομικού Σταθμού Αφιδνών».

4.       Εγκριση της μελέτης του έργου «Κατασκευή Παιδικού Σταθμού Δήμου Ωρωπίων».

5.       Σύσταση Συμβουλίου Ενταξης Μεταναστών Δήμου Ωρωπού.

6.       Εγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικου έτους 2011.

7.       Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου – Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού.

8.       Γνωμοδότηση του Δ.Σ. και λήψη απόφασης έγκρισης μετονομασίας της ενορίας από «Κοιμήσεως Θεοτόκου» σε «Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης» της Τοπικής Κοινότητας Συκαμίνου.

9.       Εγκριση καταγγελίας σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου που χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων στη Δημοτική Κοινότητα Καλάμου.

10.     Εγκριση ή μη προϋφιστάμενης σύμβασης μίσθωσης με το Αμαλιείο (παιδική χαρά στη Μαλακάσα) και ενοποίηση των τριών συμβάσεων μίσθωσης με το Αμαλιείο σε ένα συμφωνητικό με κοινή λήξη.

11.     Αποδοχή ποσού 75.000,00 ευρώ από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ για προμήθεια Αιθουσών Ελαφράς Λυόμενης Προκατασκευής για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών.

12.     Επιχορήγηση των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Ωρωπού.

13.     Επιχορήγηση των Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Ωρωπού.

14.     Εγκριση πρόσληψης με σύμβαση μίσθωσης έργου για ένα (1) Ιατρό Εργασίας και ένα (1) Τεχνικό Ασφαλείας.

Πρακτικά: 27ή Συνεδρίαση 04.10.2011 (κλίκ επάνω για download)

Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 26ή 04.10.2011

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.         Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2010 & Ισολογισμού 31ης Δεκεμβρίου 2010, 8ης Διαχειριστικής Χρήσης (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2010) Δήμου Αυλώνα.

Πρακτικά: 26ή Συνεδρίαση 04.10.2011(κλίκ επάνω για download)

Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 25ή 28.09.2011

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 Ε.Η.Δ.       Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα ειδικής διαχείρησης του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΥΠΕΚΑ με τίτλο πράξης «Πρότυπα Επιδεικτικά Εργα Εξοικονόμησης Ενέργειας και Αξιοποίησης Α.Π.Ε. Σχολικών Κτιρίων».

2 Ε.Η.Δ.       Ορθή επανάληψη της αριθμ.185/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

3 Ε.Η.Δ.       Ορθή επανάληψη της αριθμ.186/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

4.                Αποδοχή ποσού 82.842,77 ευρώ, που αφορά 2η και 3η κατανομή έτους 2011 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

5.                Αποδοχή ποσού 75.000,00 ευρώ από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ για προμήθεια Αιθουσών Ελαφράς Λυόμενης Προκατασκευής για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών.αποθήκη του κ.Ρούσση υλικού της πρώην Κοινότητας Συκαμίνου.

Πρακτικά: 25ή Συνεδρίαση 28.09.2011 (κλίκ επάνω για download)
Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 24ή 09.09.2011

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.         Έκτακτη χρηματοδότηση της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ωρωπού.

2.         Έκτακτη χρηματοδότηση της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ωρωπού.

3.         Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στην Π.Ε.Δ. Αττικής.

4.         Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.2

5.         Έγκριση παράτασης χρόνου προθεσμίας του έργου «Αντικατάσταση -Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης Οικισμού Σφενδάλης για πυρασφάλεια & Έργα Ύδρευσης Οικισμού Μαλακάσας, Μηλεσίου, Σφενδάλης.

6.         Έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου σύμφωνα με τον 1ο ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Συντηρήσεις Αγροτικών Δρόμων» Δημοτικής Κοινότητας Αφήνων.

7.         Έγκριση παράτασης χρόνου προθεσμίας του έργου με τίτλο «Συντηρήσεις Αγροτικών Δρόμων» Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών.

8.         Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου: «Πλακόστρωση Δρόμων, Πεζοδρομίων και Κοινοχρήστων Χώρων της Κοινότητας Μαλακάσας.

9.         Έγκριση χορηγίας του Λαογραφικού Πνευματικού & Πολιτιστικού Συλλόγου Πολυδενδρίου.

10.       Συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής για την παραλαβή από αποθήκη του κ.Ρούσση υλικού της πρώην Κοινότητας Συκαμίνου.

Πρακτικά: 24ή Συνεδρίαση 09.09.2011 (κλίκ επάνω για download)
Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23ή 30.08.2011

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.       Συμμετοχή του Δήμου Ωρωπού στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Διαδημοτικής εταιρείας ΑΤΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.

2.       Επιχορήγηση του Ναυτικού Ομίλου Αγίων Αποστόλων.

3.       Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλάμου.

4.       Εγκριση ανάθεσης προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών.

5.       Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου: «Αντικατάσταση-Επέκταση Δικτύου Υδρευσης Οικισμού Σφενδάλης για πυρασφάλεια & Εργα Υδρευσης Οικισμού Μαλακάσας Μηλεσίου & Σφενδάλης.

6.       Καθορισμός πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας για τους υπαλλήλους αορίστου χρόνου της υπηρεσίας ύδρευσης βάσει των διατάξεων του Ν.3584/2007.

7.       Εγκριση παράτασης της μίσθωσης του ακινήτου για την εγκατάσταση του ΚΕΠ Αυλώνα.

8.       Εγκριση παράτασης της μίσθωσης της Λέσχης Ηλικιωμένων Αυλώνα.

9.       Εγκριση παράτασης της μίσθωσης του πρώην Κοινοτικού Ιατρείου στη Δημοτική Κοινότητα Μαρκοπούλου.

10.     Ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο στο πλαίσιο του Ν.3979/2011.

11.     Εγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής Γενικού Λυκείου Σκάλας Ωρωπού.

12.     Καθορισμός ποσού εξόδων κίνησης εισπρακτόρων.

13.     Εγκριση της αριθμ. 5/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΩ με θέμα «Ψήφιση διετούς προγράμματος δράσης».

14.     Εγκριση της αριθμ. 6/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΩ με θέμα «ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2011».

15.     Εγκριση της αριθμ. 7/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΩ με θέμα «Ορισμός εξόδων παράστασης προέδρου του Δ.Σ. και αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 255 παρ. 5 του Ν.3463/2006.

16.     Εγκριση της αριθμ. 9/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΩ με θέμα «Τιμές διδάκτρων για τη συμμετοχή στα τμήματα της ΚΕΔΩ».

17.     Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου στην Π.Ε.Δ. Αττικής.

Πρακτικά: 23ή Συνεδρίαση 30.08.2011 (κλίκ επάνω για download)
Ηχητικό Υλικό:

 

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22ή 12.08.2011

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.       Συζήτηση για τον Γ.Π.Σ. του Δημοτικού Διαμερίσματος Καλάμου.

2.       Εξέταση πρότασης συνεργασίας του ΚΤΕΛ προς το Δήμο Ωρωπού για ενδοδημοτικές συγκοινωνίες.

3.       Εγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού.

4.       Εγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Λειτουγίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού.

5.       Εγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού.

6.       Καθορισμός τροφείων στους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού.

7.       Εγκριση δαπάνης για τον εορτασμό της Θρησκευτικής πανήγυρης, την 22α Αυγούστου 2011, της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών.

8.       Εκδοση ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου για το ζήτημα των συμβασιούχων «Μερικής Απασχόλησης»

Πρακτικά: 22ή Συνεδρίαση 12.08.2011 (κλίκ επάνω για download)

Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21ή 29.07.2011

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.         Εγκριση μελέτης: «Εξωτερικά υδραγωγεία στις θέσεις Αυλοτόπι και Ρίζες του Δήμου Ωρωπού».

2.        Εγκριση υποβολής πρότασης στο ΕΠΕΡΑΑ για ένταξη χρηματοδότησης του έργου: «Εξωτερικά υδραγωγεία στις θέσεις Αυλοτόπι και Ρίζες του Δήμου   Ωρωπού».

3.         Αποδοχή ποσού 4.217,65 ευρώ για αποζημίωση του Σχολικού Τροχονόμου.

4.         Εγκριση της υπ’ αριθ. 2/2011 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΩ με τίτλο: «Ψήφιση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ΚΕΔΩ».

5.         Εγκριση της υπ’ αριθ. 3/2011 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΩ με τίτλο: «Ψήφιση Κανονισμού Προσωπικού της ΚΕΔΩ».

6.         Εγκριση της υπ’ αριθ. 4/2011 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΩ με τίτλο: «Ψήφιση Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης της ΚΕΔΩ».

7.         Προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Ωρωπού.

8.         Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Μελέτη & κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου – ΑΠΧ στο Δήμο Αυλώνα».

9.         Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή οδοποιίας Συκαμίνου – Αυλώνα».

10.        Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια γραφικής ύλης.

11.        Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών και τηλεομοιοτυπικών μηχανημάτων (φαξ).

12.        Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια εξωτερική σήμανση δημοτικών κτιρίων και ορίων Δήμου Ωρωπού.

13.        Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια χημικού υλικού.

14.        Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 10/2011 Α.Δ.Σ., που αφορά συγκρότηση επιτροπής παραλαβής απευθείας ανάθεσης προμηθειών οικονομικού έτους 2011 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ.

15.        Χαρακτηρισμός του υπ’ αριθ. 238 κληροτεμαχίου διανομής του Υπουργείου Γεωργίας έτους 1926 (αγρόκτημα Κιούρκα – Λιοσάτι) της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών ως χώρος στέγασης του Νηπιαγωγείου Αφιδνών.

Πρακτικά: 21ή Συνεδρίαση 29.07.2011 (κλίκ επάνω για download)
Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20ή 27.07.2011

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.       Έγκριση χρήσης ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος του Δήμου Ωρωπού.

2.       Εξέταση πρότασης συνεργασίας του ΚΤΕΛ προς το Δήμο Ωρωπού για ενδοδημοτικές συγκοινωνίες.

3.       Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ωρωπού οικονομικού έτους 2011.

4.       Έγκριση κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Ωρωπού.

5.       Ορισμός εκπροσώπου για τη διοικητική παραλαβή του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός συνδετήριας οδού Οικισμού  Πολυδενδρίου με την παράπλευρη της Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας».

6.       Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση δρόμων Σιδηροδρομικού Σταθμού Αφιδνών».

7.       Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Πλακόστρωση δρόμων, πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων της Κοινότητας Μαλακάσας».

8.       Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Πολυχρόνη Θωμόπουλου για να προχωρήσει δικαστικά και να υποβάλλει σχετικές αιτήσεις στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών για την άρση εκκρεμότητας και επιμέλεια της μεταγραφής των υπ’ αριθμ. 257, 318 και 347 Ο.Τ. της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών.

9.       Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για το χειρισμό της υποθέσεως της επιβολής διοικητικού προστίμου στο Δήμο Ωρωπού και στους οδηγούς οχημάτων του λόγω μη καταβολής διοδίων τελών.

10.     Αποδέσμευση ποσού 33.819,14 ευρώ από το Τ.Π.Δ.Δ. ύστερα από κατασχετήριο για οφειλές της πρώην Κοινότητας Αφιδνών προς τους υπαλλήλους της.

11.     Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της ΚΕΔΩ και εκλογή Αντιπροέδρου.

12.     Έγκριση παράτασης μίσθωσης του κτιρίου που στεγάζεται το αρχείο της Πολεοδομίας του Δήμου Ωρωπού.

13.     Λύση της μίσθωσης μεταξύ του Αγροτικού Συναιτερισμού «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» και της πρώην Κοινότητας Καπανδριτίου.

14.     Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Λέσχης Ηλικιωμένων Κοινότητας Καπανδριτίου.

15.     Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Παιδικού Σταθμού Καπανδριτίου.

16.     Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Πνευματικού – Πολιτιστικού & Αθλητικού Κέντρου Κοινότητας Καπανδριτίου.

17.     Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αυλώνα.

18.     Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού & Νηπιαγωγείου Πολυδενδρίου.

19.     Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού & Νηπιαγωγείου Μηλεσίου.

20.     Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου Δ.Δ. Νέων Παλατίων.

21.     Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής 1ου & 2ου Νηπιαγωγείου Νέων Παλατίων και Νηπιαγωγείου Σκάλας Ωρωπού.

22.     Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής 2ου Δημοτικού Σχολείου Σκάλας Ωρωπού & Νέων Παλατίων.

23.     Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Νηπιαγωγείου & Δημοτικού Σχολείου Ωρωπού.

24.     Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου 1ου & 2ου Νηπιαγωγείου Μαρκοπούλου Ωρωπού.

25.     Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Αγίων Αποστόλων – Καλάμου.

26.     Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Μαλακάσας.

27.     Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Συκαμίνου.

28.     Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Διδακτηρίων Καπανδριτίου.

29.     Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Οικισμού Χαλκουτσίου Σκάλας Ωρωπού.

30.     Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Καλάμου.

31.     Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Αφιδνών.

32.     Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής 1ου Γυμνασίου Σκάλας Ωρωπού.

33.     Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής 2ου Γυμνασίου Δήμου Ωρωπίων.

34.     Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής Γενικού Λυκείου Σκάλας Ωρωπού.

35.     Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής ΕΠΑΛ Μαρκοπούλου Ωρωπού.

Πρακτικά: 20ή Συνεδρίαση 27.07.2011 (κλίκ επάνω για download)
Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19ή 15.07.2011

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.       Λήψη απόφασης σχετικά με τη διενέργεια ή μη της εμποροπανήγυρης για τη Θρησκευτική Γιορτή του Προφήτη Ηλεία.

2.       Εγκριση παράτασης προθεσμίας συμβάσεων προμήθειας υγρών καυσίμων για τις Δημοτικές και τις Τοπικές Κοινότητας του Δήμου Ωρωπού.

3.       Εγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2011.

4.       Αποδοχή ποσού 231.200,00 για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

5.       Εγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ωρωπού οικονομικού έτους 2011.

Πρακτικά: 19ή Συνεδρίαση 15.07.2011 (κλίκ επάνω για download)
Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18ή 13.07.2011

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.       Εγκριση χρήσης ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος δήμου Ωρωπού.

2.       Εξέταση πρότασης συνεργασίας του ΚΤΕΛ προς το Δήμο Ωρωπού για ενδοσημοτικές συγκοινωνίες.

3.       Ορισμός εκπροσώπων για τη διοικητική παραλαβή του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός Συνδετήριας οδού Οικισμού Πολυδενδρίου με την παράπλευρη της Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας».

4.       Εγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση δρόμων Σιδηροδρομικού Σταθμού Αφιδνών».

5.       Εγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Πλακόστρωση δρόμων, πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων τη Κοινότητας Μαλακάσας».

6.       Εγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2011.

7.       Εγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ωρωπού οικονομικού έτους 2011.

8.       Εγκριση κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Ωρωπού.

9.       Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου Πολυχρόνη Θωμόπουλου για να προχωρήσει δικαστικά και να υποβάλλει σχετικές αιτήσεις στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 257, 318 και 347 Ο.Τ. της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών.

10.     Καθορισμός αμοιβής της Δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για το χειρισμό της υποθέσεως της επιβολής διοικητικού προστίμου στο Δήμο Ωρωπού και στους οδηγούς οχημάτων του λόγω μη καταβολής διοδίων τελών.

11.     Αποδέσμευση ποσού 33.819,14 ευρώ από το Τ.Π.Δ.Δ. ύστερα από κατασχετήριο για οφειλές της πρώην Κοινότητας Αφιδνών προς τους υπαλλήλους της.

12.     Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της ΚΕΔΩ και εκλογή αντιπροέδρου.

13.     Εγκριση παράτασης μίσθωσης του κτιρίου που στεγάζεται το αρχείο της πολεοδομίας του Δήμου Ωρωπού.

14.     Χορήγηση άδειας με πλανόδιους εμπόρους για τη συμμετοχή τους στην εμποροπανήγυρη του Προφήτη Ηλία.

15.     Εγκριση παράτασης προθεσμίας συμβάσεων προμήθειας υγρών καυσίμων για τις Δημοτικές και τις Τοπικές Κοινότητες Δήμου Ωρωπού.

16.     Λύση της μίσθωσης μεταξύ του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»και της πρώην Κοινότητας Καπανδριτίου.

17.     Εγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Λέσχης Ηλικιωμένων Κοινότητας Καπανδριτίου.

18.     Εγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 Παιδικού Σταθμού Καπανδριτίου.

19.     Εγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 Πνευματικού – Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου Κοινότητας Καπανδριτίου.

20.     Εγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αυλώνα.

21.     Εγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου Δ.Δ. Νέων Παλατίων.

22.     Εγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Μηλεσίου.

23.     Εγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου Δ.Δ. Νέων Παλατίων.

24.     Εγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου Νέων Παλατίων και Νηπιαγωγείου Νέων Παλατίων και Νηπιαγωγείου Σκάλας Ωρωπού.

25.     Εγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής 2ου Δημοτικού Σχολείου Σκάλας Ωρωπού και Νέων Παλατίων.

26.     Εγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Ωρωπού.

27.     Εγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου Μαρκοπούλου Ωρωπού.

28.     Εγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αγίων Αποστόλων Καλάμου.

29.     Εγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Μαλακάσας.

30.     Εγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Συκαμίνου.

31.     Εγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής Διδακτηρίων Καπανδριτίου.

32.     Εγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Οικισμού Χαλκουτσίου Σκάλας Ωρωπού.

33.     Εγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Καλάμου.

34.     Εγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Αφιδνών.

35.     Εγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 1ου Γυμνασίου Σκάλας Ωρωπού.

36.     Εγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής 2ου Γυμνασίου Δήμου Ωρωπού.

37.     Εγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής Γενικού Λυκείου Σκάλας Ωρωπού.

38.     Εγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής ΕΠΑ.Λ. Μαρκοπούλου Ωρωπού.

Πρακτικά: 18ή Συνεδρίαση 13.07.2011 (κλίκ επάνω για download)
Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17ή ΕΚΤΑΚΤΗ 29.06.2011

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.       Εγκριση διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης της μελέτης: «Αποχέτευση Καπανδριτίου» του Δήμου Ωρωπού.

Πρακτικά: 17ή Συνεδρίαση Έκτακτη 29.06.2011 (κλίκ επάνω για download)
Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16ή 08.06.2011

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1.      Εγκριση κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

 2.      Λήψη απόφασης για τον Βιολογικό Καθαρισμό Ωρωπού, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής που συκροτήθηκε με την αριθμ. 50/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

3.       Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, μη ανταποδοτικού χαρακτήρα.

4.       Χορήγηση επιδόματος στους υπαλλήλους του Δήμου Ωρωπού που απασχολήθηκαν το έτος 2010 για την εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών.

5.       Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ωρωπού.

6.       Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για μίσθωση και εμίσθωση ακινήτων από το Δήμο.

7.       Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2011.

8.       Εγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπ/σμού έτους 2011.

9.       Εγκριση μίσθωσης αγροτεμαχίου για κάλυψη αναγκων των υπηρεσιών του Δήμου.

10.     Εγκριση μίσθωσης ακινήτου προς φύλαξη οχημάτων – μηχανημάτων -ανταλλακτικών – υλικών Δημοτικής Κοινότητας Καλάμου.

11.     Εγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή κτιρίου πρώην Κοινότητας Νέων Παλατίων για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Ωρωπού».

12.     Εγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση χώρων τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Ωρωπού».

13.     Ορισμός εκπροσώπου για τη διοικητική παραλαβή του έργου: «Περίφραξη χωρου στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Αυλώνα».

14.     Καθορισμός τέλους χρήσης αιγιαλού και παραλίας.

15.     Εγκριση δαπάνης για την πραγματοποίηση τοπικής γιορτής «Αγίας Τριάδας» της Δημοτικής Κοινότητας Αυλώνα.

Πρακτικά: 16ή Συνεδρίαση 08.06.2011 (κλίκ επάνω για download)
Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15ή 17.05.2011

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.       Εκδοση ψηφίσματος σχετικά με την εικόνα του Αγίου Νικολάου.

2.       Καθορισμός Ιδιαίτερου Δηλωτικού Σήματος για τον Δήμο Ωρωπού.

3.       Καταπολέμηση του Δάκου της Ελιάς για την ελαιοκομική περίοδο 2011.

4.       Διοικητική αποβολή μισθωτή από αναπηρικό περίπτερο.

5.       Εγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2010 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αυλώνα».

6.       Εγκριση απολογιστικών στοιχείων του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Αυλώνα».

7.       Εγκριση της μελέτης με τίτλο «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών», καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας και ορισμός επιτροπής παραλαβής.

8.       Εγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων».

9.       Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου»Τσιμεντόστρωση οδού Φάρου (Χαλκούτσι)».

10.     Εγκριση παράτασης έναρξης εργασιών του έργου: «Αποχέτευση ομβρίων οδού Μαρμαρά».

11.     Σύσταση μιας προσωρινής προσωποπαγούς θέσης αορίστου χρόνου στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ωρωπίων (Εργάτη Καθαριότητας).

12.     Λογιστική τακτοποίηση χρηματικού ποσού 366,93 ευρώ ύστερα από διάρρηξη και απαλλαγή της υπαλλήλου από τον καταλογισμό της δαπάνης.

13.     Εγκριση δαπάνης για την πραγματοποίηση τοπικής γιορτής προς τιμή των Πολιουχων Αγίων Κων/νου & Ελένης της Τοπικής Κοινότητας Συκαμίνου Ωρωπού.

14.     Εγκριση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση του Δημοτικού Ιατρείου Τοπικής Κοινότητας Ωρωπού.

15.     Αποδοχή της παραχώρησης, έναντι συμβολικού τιμήματος, από το Λιμενικό Ταμείο της χρήσης του χώρου χερσαίας ζώνης Χαλκουτσίου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως χώρος προσωρινής στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτων.

16.     Λύση της Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Ωρωπίων.

17.     Λύση της Κοινότητας Επιχείρησης Ανάπτυξης Μαρκοπούλου Ωρωπού.

Πρακτικά: 15ή Συνεδρίαση 17.05.2011 (κλίκ επάνω για download)
Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14ή ΕΚΤΑΚΤΗ 28.04.2011

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.       Εκδοση ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου για το ζήτημα των συμβασιούχων «μερικής απασχόλησης».

2.       Εγκριση της δαπάνης για μετάβαση Δημοτικών Συμβούλων στη Γερμανία, προκειμένου να επισκεφθούν εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και να ενημερώσουν σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο.

Τα παραπάνω θέματα θεωρούνται κατεπείγοντα για τους εξής λόγους:

1. Οι συμβάσεις Μερικής Απασχόλησης λήγουν στις 30/04/2011.

2. Η μετάβαση στη Γερμανία εχει προγραμματιστεί για τις 4/5/2011.

Πρακτικά: 14ή Συνεδρίαση Έκτακτη 28.04.2011 (κλίκ επάνω για download)
Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13ή 26.04.2011

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.      Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Ωρωπού έτους 2011.

Πρακτικά: 13ή Συνεδρίαση 26.04.2011 (κλίκ επάνω για download)
Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12ή ΕΙΔΙΚΗ 19.04.2011

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.       Εγκριση απογραφής της περιουσίας του Δήμου – Ισολογισμού Εναρξης 01-01-2011.

Πρακτικά: 12ή Συνεδρίαση Ειδική 19.04.2011 (κλίκ επάνω για download)
Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11ή 12.04.2011

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.       Εγκριση απογραφής περιουσίας του Δήμου και ισολογισμού έναρξης 1.1.2011 κατά τις διατάξεις του άρθου 1, του Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87Α.

2.       Κατάρτιση και ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου του έτους 2011.

3.       Εγκριση του τόπου διεξαγωγής των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού, εκτός της έδρας του Δήμου.

4.       Εγκριση Σχεδίου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ωρωπού.

5.       Εναρξη έγκρισης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση – επέκταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Σφενδάλης για πυρασφάλεια και έργα ύδρευσης οικισμού Μαλακάσας, Μηλεσίου και Σφενδάλης».

6.       Εναρξη έγκρισης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Συντηρήσεις αγροτικών δρόμων».

7.       Εναρξη έγκρισης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Συντηρήση δρόμων Σιδηροδρομικού Σταθμού».

8.       Εναρξη έγκρισης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αποχέτευση ομβρίων οδού Μαρμαρά».

9.       Εναρξη έγκρισης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων».

10.     Εναρξη έγκρισης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Εργα αναβάθμισης και βελτίωσης του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δήμου Αυλώνα (Α’ φάση)».

11.     Εναρξη έγκρισης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Πλακόστρωση δρόμων, πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων Κοινότητας Μαλακάσας».

12.     Αποδοχή ποσού 60.000,00 ευρώ επιχορήγησης από το Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού – Γενικού Γραμματεία Αθλητισμού, για το έργο: Τοποθέτηση στεγάστρου – καθισμάτων και συμπληρωματικά οικοδομικά έργα στις εγκαταστάσεις Αθλητικού Κέντρου της Κοινότητας Πολυδενδρίου Αττικής».

13.     Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Βελτίωση δρόμων συνοικισμού Πετσούλι».

14.     Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Χαλκουτσίου».

15.     Εγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικός) του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων της Λ.Ωρωπού – Συκαμίνου και πεζοδρόμηση οδού Δημοτικού Σχολείου στο Τ.Δ. Ωρωπού» του Δήμου Ωρωπού.

16.     Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Επέκταση – συντήρηση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων Δήμου Αυλώνα».

17.     Εγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Αφιδνών».

18.     Εγκριση υποβολής πρότασης στο ΠΕΠ Αττικής για ένταξη του έργου: «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Αφιδνών».

19.     Εγκριση παράτασης προθεσμίας συμβάσεων προμήθειας υγρών καυσίμων για τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Ωρωπού.

Πρακτικά: 11ή Συνεδρίαση 12.04.2011 (κλίκ επάνω για download)
Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10ή 08.04.2011

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.       Αποδοχή των παροχών της ΔΕΣΦΑ προς το Δήμο Ωρωπού.

2.       Ενημέρωση σχετικά με το Βιολογικό Καθαρισμό του πρώην Δήμου Ωρωπίων. (Το ανωτέρω θέμα συζητείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010).

Πρακτικά: 10ή Συνεδρίαση 08.04.2011 (κλίκ επάνω για download)
Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9ή 28.03.2011

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.       Εγκριση δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για εορταστικές εκδηλώσεις της Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου.

2.       Συγχώνευση των υφισταμένων Σχολικών Επιτροπών, στη νέα Σχολική Επιτροπή των σχολικών μονάδων α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωρωπού και ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.       Συγχώνευση των υφιστάμενων Σχολικών Επιτροπών, στη νέα Σχολική Επιτροπή των σχολικών μονάδων β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωρωπού και ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.       Αλλαγή διευθύνουσας Υπηρεσίας για τα Εργα και τις Μελέτες του Δήμου Ωρωπού.

5.       Εγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στο Ε.Π. «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» της μελέτης και του έργου «Διαχείριση λυμάτων οικισμών Καπανδριτίου και Πολυδενδρίου Δήμου Ωρωπού».

6.       Εγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στο Ε.Π. «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» της μελέτης και του έργου «Διαχείριση λυμάτων οικισμού Αφιδνών Δήμου Ωρωπού».

7.       Εγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στο Ε.Π. «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» της μελέτης και του έργου «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων των οικισμών Καλάμου και Αγίων Αποστόλων Δήμου Ωρωπού».

8.       Εγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στο Ε.Π. «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» της μελέτης και του έργου «Αποχέτευση και Βιολογικός καθαρισμός οικισμού Αυλώνα Δήμου Ωρωπού».

9.       Παραχώρηση κατά πλήρη κυριότητα οικοπέδου στον ΟΣΚ, εντός του οποίου θα κατασκευασθεί το έργο «προσθήκη 2/Θ Νηπιαγωγείου Καπανδριτίου».

10.     Διάλυση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Κοινότητας Πολυδενδρίου και Δήμου Κρωπίας, για το έργο: «Αντικατάσταση – Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Πολυδενδρίου».

11.     Διάλυση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτ/σης Ανατ.Αττικής και Δήμου Καλάμου, για την πράξη: «Αντικατάσταση αμιαντοτσιμεντοσωλήνων και προβληματικών αγωγών περιοχής Αγκώνα – Αγ. Μαρίνας της Παραλιακής ζώνης Δήμου Καλάμου».

12.     Διάλυση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Κοινότητας Μαρκοπούλου Ωρωπού και Δήμου Βύρωνα, για το έργο «Ολοκλήρωση δικτύου ύδρευσης οικισμού και Παραλίας Μαρκοπούλου Ωρωπού.

Πρακτικά: 9ή Συνεδρίαση 28.03.2011 (κλίκ επάνω για download)
Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8ή 16.03.2011

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.        Λήψη απόφασης για το θέμα των διοδίων στην περιοχή του Δήμου Ωρωπού, μετά την ψήφιση του Νόμου για την μετατροπή της άρνησης πληρωμής διοδίων σε παράβαση του Κ.Ο.Κ.

Πρακτικά: 8ή Συνεδρίαση 16.03.2011 (κλίκ επάνω για download)
Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7ή 08.03.2011

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.       Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μη ανταποδοτικού χαρακτήρα) και συμβάσεων έργου για το έτος 2011.

2.       Προγραμματισμός προσλήψεων για τις άμεσες επείγουσες ανάγκες του Δήμου Ωρωπού (ανταποδοτικών υπηρεσιών).

3.       Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ωρωπού στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Πάρνηθας.

 4.       Ορισμός μελών, που θα μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ωρωπού.

5.       Ορισμός μελών, που θα μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ωρωπού.

Πρακτικά: 7ή Συνεδρίαση 08.03.2011 (κλίκ επάνω για download)
Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6ή ΕΚΤΑΚΤΗ 03.03.2011

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.       Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών για το έτος 2011.

2.       Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού μη ανταποδοτικών υπηρεσιών και με σύμβαση μίσθωσης έργου για το έτος 2011.

3.       Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ωρωπού στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Πάρνηθας.

Πρακτικά: 6ή Συνεδρίαση Έκτακτη 03.03.2011 (κλίκ επάνω για download)
Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5ή 28.02.2011 & 03.03.2011

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.         Οικονομική Ενίσχυση του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Ωρωπού και του Κοινοτικού Παιδικού Σταθμού Καπανδριτίου.

2.         Εγκριση πρόσληψης μιας (1) βρεφονηπιοκόμου με δίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση κατεπείγουσας ανάγκης στον Κοινοτικό Παιδικό Σταθμό Καπανδριτίου.

3.         Εγκριση πρόσληψης προσωπικού μιας (1) καθαρίστριας με δίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση κατεπείγουσας ανάγκης στο Δημοτικό Σχολείο Πολυδενδρίου.

4.         Αντικατάσταση μελων Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Προμήθεια Μονάδων Απολύμανσης Δεξαμενών Νερού» του πρώην Δήμου Ωρωπίων.

5.         Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Ωρωπού.

6.         Αποδοχή ποσού 49.780,00 ευρώ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Ωρωπού.

7.         Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Αποκατάσταση Οδοστρωμάτων από εργασίες ύδρευσης» Δημοτικής Κοινότητας Αυλώνα.

8.         Εγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Επέκταση – Συντήρηση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων» Δημοτικής Κοινότητας Αυλώνα.

9.         Εγκριση μελέτης του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Καλάμου».

10.        Εγκριση μελέτης του έργου «Κατασκευή Παιδικού Σταθμού Δήμου Ωρωπίων».

11.        Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & Επιχείρησης.

12.        Καθορισμός αμοιβής του Δικηγόρου που θα εκπροσωπήσει τον Δήμο Ωρωπού στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών για να αντικρούσει αιτήσεις ακυρώσεως και αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης αποφάσεων που έχει καταθέσει η εταιρεία με την επωνυμία «Νέα Οδός Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης».

13.        Συζήτηση επί της πρότασης Επιτροπής Παιδείας σχετικά με τις συνενώσεις σχολείων και χωροταξική κατανομή μαθητικού δυναμικού του Δήμου Ωρωπού.

14.        Συγχώνευση ΝΠΔΔ και σύσταση νέου ΝΠΔΔ κατά τις διατάξεις του Ν.3852/10 (άρθρο 103 παρ. 4 Ν.3852/2010).

15.        Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ωρωπίων.

16.        Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 Ν.3852/2010).

Πρακτικά: 5ή Συνεδρίαση 28.02.2011 και 03.03.2011 (κλίκ επάνω για download)
Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4ή ΕΚΤΑΚΤΗ 14.02.2011

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.         Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έκδοση ψηφίσματος για το ζήτημα των διοδίων, ενόψει της συζήτησης που εξελίσσεται στη Βουλή και την υπό ψήφιση τροπολογία.

Πρακτικά: 4ή Έκτακτη Συνεδρίαση 14.02.2011 (κλίκ επάνω για download)
Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3ή 27.01.2011

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.         Καθορισμός αυτοτελών οικισμών του Δήμου Ωρωπού.

2.         Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του, ως μέλος της επιτροπής ελέγχου, πιστοποίησης και βεβαίωσης της καλής εκτέλεσης εργασιών και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2011.

3.         Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής μικρών έργων και εργασιών συντήρησης βάση του άρθρου 15, παρ. 2 του Π.Δ. 171/87 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του 229/99 για το έτος 2011.

4.         Ορισμός μέλους που θα μετέχει στην Επιτροπή Παραλαβής Εργων βάση του άρθρου 16 του Π.Δ.. 171/87 για το έτος 2011.

5.         Συγκρότηση «Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Αξιολόγησης των Προσφορών και την γνωμοδότηση επί αυτών στις περιπτώσεις διαγωνισμών και στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης για το οικονομικό έτος 2011 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

6.         Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής απευθείας ανάθεσης προμηθειών οικονομικού έτους 2011 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

7.         Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του, προκειμένου να συμμετέχει στην υπό συγκρότηση Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης ναυαγίων.

8.         Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του, προκειμένου να συμμετέχει σε Επιτροπή του κεντρικού Λιμεναρχείου Χαλκίδας.

9.         Αποδοχή ποσού 4.476,00 Ε για αποζημίωση εθελοντών Σχολικών Τροχονόμων για το έτος 2010.

10.        Έγκριση 2ου Ανακεφ. Πίνακα (τακτοποιητικού) του έργου «Τσιμεντόστρωση οδού Φάρου (Χαλκούτσι)».

Πρακτικά: 3ή Συνεδρίαση 27.01.2011 (κλίκ επάνω για download)
Ηχητικό Υλικό:

********

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ή ΕΚΤΑΚΤΗ 25.01.2011

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.         Έκδοση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου επί των προτάσεων της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα κατά της διέλευσης του Αγωγού Φυσικού Αερίου από τα διοικητικά όρια της Δημοτικής Κοινότητας Καλάμου του Δήμου Ωρωπού. Το ανωτέρω θέμα θεωρείται κατεπείγον λόγω του ότι η ανάδοχος εταιρεία συνεχίζει τις εργασίες της θίγοντας τα ιδιοκτησιακά συμφέροντα των κατοίκων του Καλάμου.

Πρακτικά: 2ή Έκτακτη Συνεδρίαση 25.01.2011 (κλίκ επάνω για download)
Ηχητικό Υλικό:

Αρέσει σε %d bloggers: